NĂNG LỰC XẾP DỠ CỦA CẢNG HỒNG VÂN

Theo số liệu thống kê của cảng, trong các năm gần đây lượng hàng thông qua cảng luôn ổn định và tiến gần đến công suất thiết kế với khối lượng bốc xếp trung bình khoảng 120.000 tấn/năm, trong khi công suất thiết kế là 150.000 tấn/năm, bình quân mỗi năm có khoảng 250 tàu lớn/nhỏ ra vào cảng.

TT Loại hàng Đơn vị Năm thực hiện
2017 2018 2019
1 Bốc xúc hàng rời (Cát, đá, than…) Tấn 48.750 30.250 36.900
2 Bốc xúc hàng bao (Xi măng, nông sản làm thức ăn gia súc) Tấn 54.030 81.230 86.400
3 Bốc xếp hàng kiện (Đá xẻ) Tấn 5.650 8.400 12.600
Tổng cộng Tấn 108.430 119.880 135.900

XỬ LÝ HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

HỆ THỐNG TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Đầu tư hệ thống chứa xi măng rời (si lô) chứa khoảng 1.200 tấn, nhằm giảm giá thành và chủ động nguồn xi măng rời cung cấp cho các trạm trộn bê tông trên địa bàn  Hà Nội và các vùng lân cận.

HỆ THỐNG TÀU BIỂN CHỞ HÀNG

Cảng hồng vân nằm trên tuyến hành lang đường thủy nội địa số 3 (Hà Nội- Lạch Giang) đạt tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa cấp 1 cho tàu, phà sông biển có trọng tải 1.000 tấn đến các cảng trên sông Hồng và 2.000-3.000 đến các cảng trên sông Ninh Cơ và cảng Ninh Phúc. Để đồng bộ với hệ thống logistics và cung ứng thì dự kiến đến năm 2020 công ty sẽ phải đầu tư đội tầu phà sông biển gồm 02 tàu vận chuyển hàng rời và 01 tàu chuyên dụng vận chuyển hàng xi măng rời, các tàu có trọng tải từ 1.000÷3.000 tấn.